.

.

 

 

 

 

***********************************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

Leerkrachten   

 

Voor meer informatie over de locatie SO in De Glind, dhr. D.J. De Jong, 0342-452044.

Voor meer informatie over de locatie SO in Hilversum, Mevr. S. Dukel, 035-6288406.

Voor meer informatie over de locatie  VSO in De Glind, dhr. T.J. Bosman, 0342-452044. 

Voor informatie over de J.H.Donnerschool verwijzen wij u naar onze website: www.donnerschool.nl.

Sollicitaties kunt u richten aan de directeur-bestuurder J.J.W. Hofman, p/a fortman@donnerschool.nl

Acquisitie  n.a.v. advertenties wordt niet op prijs gesteld.