De J.H. Donnerschool heeft een actieve en invloedrijke rol binnen het netwerk met als doel het opkomen voor de belangen van de doelgroep van het speciaal onderwijs. De J.H. Donnerschool wil in de samenwerkingsverbanden als speciale school van betekenis zijn voor leerlingen die uit (dreigen te) vallen.  

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

De school participeert actief in samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo). Ook in het mbo is de school actief. 
De belangrijkste samenwerkingsverbanden voor de J.H. Donnerschool zijn:

 • Samenwerkingsverband VO 2511 Barneveld-Veenendaal
  - voedingsgebied en kenniscentrum
  - lid van bestuur en lid auditcommissie
   
 • Samenwerkingsverband VO 2602 Eemland

  - voedingsgebied en kenniscentrum
  - lid van het bestuur

 • Samenwerkingsverband  VO 27-10 VO Qinas
  - voedingsgebied en kenniscentrum

 • Onderwijspartners als De Meerwaarde, Johannes Fontanus College en MBO Amersfoort 
  De J.H. Donnerschool heeft overeenkomsten met De Meerwaarde en met het Johannus Fontanus College afgesloten die het mogelijk maken om aan te sluiten bij het programma toetsing en afsluiting van de betreffende scholen (vmbo/*). Op dit moment wordt dit programma aangeboden op de J.H. Donnerschool tot en met het vmbo-t-niveau.
  Er is een overeenkomst met MBO Amersfoort die het mogelijk maakt dat er ook in 2020 Entree trajecten (mbo-1) aangeboden konden worden. De J.H. Donnerschool biedt naast het vmbo traject een entreeopleiding aan. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die meer praktisch ingesteld zijn en vastgelopen zijn op het vmbo. Om deze opleiding mogelijk te maken werken wij nauw samen met het MBO Amersfoort. Je kunt hier binnen 1 jaar een landelijk erkend mbo-1 diploma behalen. De opleiding bestaat uit 3 à 4 dagen stage en 1 dag school.
  Deze opleiding is sector gericht en het aanleren van arbeidsvaardigheden staat centraal. Leerlingen kunnen vanaf 15 jaar het entreeonderwijs op de J.H. Donnerschool volgen.
  De entreeopleiding bereidt leerlingen voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Studenten krijgen onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Zij krijgen intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. Hierdoor boeken studenten betere resultaten en vallen minder snel uit.

 • Tijdelijk arrangement Donnerschool (TAD)
  Vanuit het Samenwerkingsverband Barneveld-Veenendaal organiseert de J.H. Donnerschool een bovenschoolse opvangvoorziening die een tijdelijke arrangementen passend onderwijs biedt. Dit arrangement is ‘maatwerk’ en kan per leerling verschillen, zowel naar aard en inhoud van de ondersteuning als voor het op te stellen ontwikkelingsperspectief. Dit heet Tijdelijk arrangement Donnerschool (TAD).  Doelstelling is terugkeer naar de eigen school. Wanneer dat niet mogelijk blijkt in de onderwijspraktijk, wordt gekeken op welke wijze het onderwijsperspectiefplan kan worden bijgesteld om alsnog het gewenste uitstroomniveau of kwalificatie te behalen. In een aantal situaties leidt dit tot de aanvraag voor een TLV voor het VSO.