Klachtenregeling 

Onze school werkt in het kader van de Kwaliteitswet met een klachtenregeling en we zijn aangesloten bij een klachtencommissie. Want hoe we ook ons best doen, waar gewerkt wordt kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Voor alle klachten is ruimte, zij worden niet onder de tafel geschoven. Dit is niet alleen goed voor de openheid op school, maar ook voor de kwaliteit van de school/het onderwijs.

Wanneer zich problemen voordoen en u wilt uw ongenoegen hierover uiten, neemt u in eerste instantie contact op met de leerkracht van uw kind. Indien u het gevoel heeft niet voldoende gehoord te worden of de problematiek wordt niet opgelost dan is de volgende stap altijd een gesprek met de locatiedirecteur. Een volgende stap kan zijn een gesprek met de directie.

Hebben de voorgaande stappen geen oplossing voor het probleem gebracht, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij Vereniging voor Bijzondere Scholen (VSB). Het adres is bij de directie te verkrijgen. De klachtenregeling heeft betrekking op: agressie, geweld en pesten, discriminerend gedrag, seksuele intimidatie en ander machtsmisbruik. Op basis van uw klacht kunnen de klachtencommissie en vertrouwenspersoon onze school aanbevelingen doen.

Vertrouwenspersonen

 • Intern

  Extern

 • De heer T. (Thomas) Delfgou

  delfgou@donnerschool.nl 

  03 42 45 20 44 

  Mevr. Ingeborg Lagerwaard
  Perspectief Groep bv 
  Harderwijk
  06 432 392 93