De J.H. Donnerschool: speciaal voor mij

De J.H. Donnerschool is een kleinschalige school. Het team heeft de expertise om professioneel om te gaan met leerlingen van 4 tot 18 jaar, die in het reguliere onderwijs zijn vastgelopen en daarom een andere aanpak en/of omgeving nodig hebben.

De J.H. Donnerschool hanteert leerroutes zoals die ook gebruikt worden in het regulier onderwijs. De toetsen zijn vergelijkbaar met die op reguliere scholen.  Een eventuele terugplaatsing van leerlingen m.b.t. leren vormt zo geen belemmering.

Het onderwijs aan de leerlingen vraagt om duidelijke leerlijnen en een helder leerdoel. De leraren zijn in staat de leerlingen te leren nadenken. In een omgeving waar iedereen respect heeft voor elkaar en de ander waardeert.

Meer informatie over hoe wij zijn vindt u hier in de schoolgids. 

Onze missie 

De J.H. Donnerschool is een speciale school die leerlingen helpt te ontdekken wie ze zijn, welke talenten ze bezitten, wat ze nodig hebben en wie ze kunnen worden. Je leert je eigen keuzes te maken en samen met onze deskundige leraren, bouw je aan en stabiele en betrouwbare toekomst, waarin je je zelfstandig kan redden. We ontdekken samen welk talent je bezit en speciaal voor jou werken we aan je mogelijkheden.

Toekomstgericht
Toekomstgericht

Wij bieden toonaangevend en innovatief onderwijs. Wij leren van en met elkaar. Lees meer over onze kernwaarden.

Stabiel
Stabiel

Wij hanteren een voorspelbare les- en handelingsstructuur, gebaseerd op een samenhangend en terugkerend beleid. Dit is zichtbaar in de interne werkprocessen en de kwaliteitszorg. Lees meer over onze kernwaarden. 

Betrouwbaar
Betrouwbaar

Wij gaan in eerlijke, open en respectvolle houding met elkaar om: leerlingen, leraren, medewerkers, ouders en partners. Lees meer over onze kernwaarden.