De J.H. Donnerschool

Binnen de school hebben we te maken met 3 locaties: 

 • Locatie VSO De Glind met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 12 – 20 jaar (vmbo/mbo gedeeltelijk)
 • Locatie SO De Glind met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 4 – 12 jaar (groep 1 t/m 8)
 • Locatie SO Hilversum met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 4 – 12 jaar (groep 1 t/m 8)

De J.H. Donnerschool staat in een heel rustige buurt met veel ruimte om de school heen. Wij hebben er een mooi schoolgebouw met een groot schoolplein met leuke speeltoestellen en veel ruimte om bijvoorbeeld te voetballen of te pingpongen.

 

Managementteam

 • Directeur bestuurder
  Dhr. J.J.W. (Jan) Hofman
   

   

   

  hofman@donnerschool.nl
   

 • Functie: 

  Naam: 

  Contactgegevens: 

 • Locatiedirecteur VSO De Glind
  Locatiedirecteur SO De Glind
  Locatiedirecteur SO Hilversum

  Dhr. W. (Wouter) van de Hoef
  Dhr. D.J. (Dirk Jan) de Jong
  Mevr. S. (Suzanne) Dukel  

   

  hoef@donnerschool.nl
  jong@donnerschool.nl
  dukel@donnerschool.nl

Raad van Toezicht

 • Functie: 

  Naam: 

 • Commissie remuneratie, MR, personeel
                                    

  Dhr. Ir. K. (Klaas) de Waard  *Voorzitter

  Dhr. E. (Erik) van der Want

                                                        

 • Commissie financiën
   

  Mevr. I. (Ineke) Lasker
  Dhr. G. (Gerard) Kuipers 

 • Commissie kwaliteit, veiligheid, onderwijs

  Mevr. drs. A. (Anita) Bieleman-Hartman     

  Mevr. C. (Céline) Blom 

De J.H. Donnerschool heeft een actieve en invloedrijke rol binnen het netwerk met als doel het opkomen voor de belangen van de doelgroep van het speciaal onderwijs. De J.H. Donnerschool wil in de samenwerkingsverbanden als speciale school van betekenis zijn voor leerlingen die uit (dreigen te) vallen.  

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

De school participeert actief in samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo). Ook in het mbo is de school actief. De belangrijkste samenwerkingsverbanden voor de J.H. Donnerschool zijn:

Primair Onderwijs:

 • Samenwerkingsverband PO 2510 Rijn en Gelderse Vallei:
 • Samenwerkingsverband PO 2602 De Eem
 • Samenwerkingsverband PO 2709 Unita
 • Samenwerkingsverband PO 2509 Zeeluwe

Voortgezet Onderwijs

 • Samenwerkingsverband VO 2511 Barneveld-Veenendaal
 • Samenwerkingsverband VO 2602 Eemland
 • Samenwerkingsverband VO 27-10 VO Qinas
 • School voor VMBO De Meerwaarde
 • School voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.Johannes Fontanus College
 • MBO Amersfoort
 • Tijdelijk arrangement Donnerschool (TAD) 

Geïnteresseerd naar de inhoud van deze samenwerkingsverbanden? Lees hier meer.