ANBI status J.H. Donnerschool

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status kan verworven worden wanneer tenminste 90% van de inzet van de betreffende instelling voor algemeen nut wordt gebruikt.

In januari 2018 heeft Stichting J.H. Donnerschool een ANBI-status gekregen. Vanaf dit moment mogen donateurs van Stichting J.H. Donnerschool hun giften onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De J.H. Donnerschool heeft een onbezoldigde raad van toezichtbestuur. Het beloningsbeleid en de namen en functies van de bestuursleden zijn, samen met een verslag van de uitgeoefende activiteiten en onze financiële verantwoording, te vinden in onze jaarverslagen.

Het formulier publicatieplicht kunt u hier bekijken. 

Onze gegevens met betrekking tot de ANBI-status zijn:  

Stichting J.H. Donnerschool  
Schoonderbekerweg 45
3794 NA De Glind
tel. 0342-452044
RSIN/fiscaal 812985953