De leerlingen komen tot leren door:

 • onderwijs dat aansluit bij de individuele onderwijsbehoeften zoals geformuleerd in het OPP en start vanuit het ‘begrijpen’ van de leerling
 • plaatsing in het juiste onderwijsarrangement een gehanteerde kleine klassengrootte (in het vso én so wordt naar maximaal 12 leerlingen gestreefd) 
 • geboden veiligheid door de inzet van veel begeleiding, voorspelbaarheid en toezicht; leerlingen weten zich gezien
 • leerkrachten die kennis hebben van de gedragsproblematiek van de leerlingen en die deze expertise om kunnen zetten in adequaat omgaan met deze problematiek
 • een leeromgeving waarin prikkels kunnen verminderen doormiddel van o.a. een instructietafel en prikkelarme werkplekken
 • veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden van b.v. sociaal- emotioneel ontwikkelmethoden en leren leren
 • naast theorie worden ook praktische vaardigheden geoefend, daarbij wordt gebruik gemaakt van onze (groene) omgeving.

 

Uitstroomniveau examenkandidaten ten opzichte van het eerste instroomniveau op het VSO

 • Examenleerlingen 2018 - 2019

  Aantal 

  Procenten 

 • Uitstroom op niveau  

  Uitstroom boven niveau  

  10

    3

  66,67%

  20%

 • Uitstroom onder niveau

  Totaal

    2

  15

   

  13,33%

  100%

De J.H. Donnerschool speelt een actieve en invloedrijke rol binnen het netwerk van scholen met als doel op te komen voor de belangen van de doelgroep binnen het speciaal onderwijs. De J.H. Donnerschool wil binnen de samenwerkingsverbanden dé speciale school van betekenis zijn voor leerlingen die (dreigen) uit te vallen.  

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

De school participeert actief in samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo). Ook in het mbo is de school actief. De belangrijkste samenwerkingsverbanden voor de J.H. Donnerschool zijn:

Primair Onderwijs:

 • Samenwerkingsverband PO 2510 Rijn en Gelderse Vallei:
 • Samenwerkingsverband PO 2602 De Eem
 • Samenwerkingsverband PO 2709 Unita
 • Samenwerkingsverband PO 2509 Zeeluwe

Voortgezet Onderwijs

 • Samenwerkingsverband VO 2511 Barneveld-Veenendaal
 • Samenwerkingsverband VO 2602 Eemland
 • Samenwerkingsverband VO 27-10 VO Qinas
 • School voor VMBO; De Meerwaarde
 • School voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium; Johannes Fontanus College
 • MBO Amersfoort

Geïnteresseerd naar de inhoud van deze samenwerkingsverbanden? Lees hier meer.