Ouders worden nauw betrokken bij het onderwijs op SO De Glind. Dat vinden wij belangrijk, want dan kunnen wij het onderwijs goed afstemmen op de behoefte van iedere leerling. Zo zijn er verschillende manieren waarop u uw betrokkenheid kunt tonen. 

Startbijeenkomst om kennis te maken met de leerkracht van uw kind, rapportavonden waarop wij met u in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw kind en ouderkijkavonden om ook met broertjes en zussen, opa's en oma's te bekijken wat de leerlingen gemaakt hebben rond een project als de Kinderboekenweek.

Zoals u wellicht weet, heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR). Ook SO De Glind , wij vinden dat een waardevolle toevoeging aan ons kwaliteitsbeleid. In deze raad kunnen ouders en medewerkers actief meedenken en invloed uitoefenen. Hier vindt u meer informatie. 

Niet alle kosten die de school maakt, kunnen uit schoolmiddelen worden betaald. Wij denken aan alle activiteiten die wij naast het onderwijs organiseren, zoals feesten, projecten, sport- en spelactiviteiten. Wij vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage van 35 Euro per jaar. Om deze activiteiten voort te kunnen zetten, rekenen wij op uw ouderbijdrage. 
De verplichte bijdrage voor elke leerling is om deel te kunnen nemen aan het jaarlijkse schoolreisje of het schoolverlaterskamp. Voor het schoolreisje rekenen wij 40 Euro per leerling per jaar en voor het schoolkamp 60 Euro.