Leren is de basis op de J.H. Donnerschool. Kinderen en jongeren leren als ze worden uitgedaagd en als er wordt aangesloten op hun belevingswereld. Leren is het maximale uit jezelf halen, binnen de mogelijkheden die een leerling heeft. Iedere leerling leert op zijn eigen manier, waarin wij geloven in de kracht van de leerlingen.

De locatie SO De Glind is een kleinschalige school. De dagelijkse leiding is in handen van locatiedirecteur Dirk Jan de Jong. Wij delen samen met het VSO het schoolgebouw in het landelijk gelegen dorp De Glind. De afdelingen zijn fysiek gescheiden van elkaar, maar maken beide gebruik van de faciliteiten die er op het terrein zijn, zoals sportzalen, therapielokalen en kinderboerderij. 

SO De Glind biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar, van laag tot gemiddelde tot hoog gemiddelde begaafdheid. Het team heeft de expertise om professioneel om te gaan met leerlingen die in het reguliere onderwijs zijn vastgelopen en daarom een andere aanpak en/of omgeving nodig hebben. Humor, afstand en nabijheid, consequent handelen, de leerling het gevoel geven “je mag er zijn”, zijn de sleutelwoorden van het SO waarmee we de leerlingen een plek willen bieden waar zij zich thuisvoelen. 

Als ik op school ben ga ik mijn spullen uit mijn tas halen en mijn tas ophangen en mijn jas. Er ligt er een startwerkje op mijn tafel en die ga ik dan maken. Als de timer gaat mogen we aan de groepstafel zitten en dan mogen we een verhaaltje vertellen over wat we hebben gedaan, deze week of vorige week.

Als dat klaar is gaan wij naar gym en als de gym klaar is dan gaan we eten en buiten spelen. Ik voetbal altijd, want dat is leuk en de meester doet af en toe ook mee met voetbal. Als de pauze afgelopen is ga ik met de weektaak verder en dan gaat de time weer en dan gaan we rekenen en taal en spelling. Na spelling gaan we middageten met een film er bij. Als het eten op is gaan we naar buiten en dan ga ik weer voetballen en na het voetballen gaan we weer naar binnen.

Na de pauze gaan we lezen en na het lezen gaan we vandaag knutselen. Soms gaan we nog even spelen. Rond kwart voor drie gaan we onze tas inpakken en dan is het om 14:00 uur naar huis en om 15:30 ben ik thuis. Mijn moeder vraagt hoe het ging op school en krijg ik een koekje en drinken en dat was mijn dag & ervaring op school.