De J.H. Donnerschool

Binnen de school hebben we te maken met 4 afdelingen:

 • Locatie VSO De Glind met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 12 t/m 20 jaar (vmbo/mbo gedeeltelijk)
 • Locatie SO De Glind met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 4 – 12 jaar (groep 1 t/m 8)
 • Locatie SO Hilversum met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 4 – 12 jaar (groep 1 t/m 8)

De J.H. Donnerschool staat in een heel rustige buurt met veel ruimte om de school heen. Wij hebben er een mooi schoolgebouw met een groot schoolplein met leuke speeltoestellen en veel ruimte om bijvoorbeeld te voetballen of te pingpongen.

 

Managementteam

 • Functie: 

  Naam: 

  Contactgegevens: 

 • Directeur bestuurder
  Dhr. J.J.W. (Jan) Hofman
   

   

   

  hofman@donnerschool.nl
   

 • Locatiedirecteur VSO De Glind

  Locatiedirecteur SO De Glind

  Locatiedirecteur SO Hilversum

  Dhr. W. (Wouter) van de Hoef
  Dhr. D.J. (Dirk Jan) de Jong
  Mevr. S. (Suzanne) Dukel  

   

  hoef@donnerschool.nl
  jong@donnerschool.nl
  dukel@donnerschool.nl

Raad van toezicht

 • Functie: 

  Naam: 

 • Commissie remuneratie, MR, personeel
   

  Dhr.Ir. K. (Klaas) de Waard  *Voorzitter

  Dhr. E. (Erik) van der Want

 • Commissie financiën
   

  Mevr. I. (Ineke) Lasker
  Dhr.  G. (Gerard) Kuipers

 • Commissie kwaliteit, veiligheid, onderwijs

  Mevr. C. (Céline) Blom

  Mevr. drs. A. (Anita) Bieleman-Hartman

   

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

De school participeert actief in samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo). Ook in het mbo is de school actief. De belangrijkste samenwerkingsverbanden voor de J.H. Donnerschool zijn:

Primair Onderwijs:

 • Samenwerkingsverband PO 2510 Rijn en Gelderse Vallei:
 • Samenwerkingsverband PO 2602 De Eem
 • Samenwerkingsverband PO 2709 Unita
 • Samenwerkingsverband PO 2509 Zeeluwe

Voortgezet Onderwijs

 • Samenwerkingsverband V(S)O 2511 Barneveld-Veenendaal
 • Samenwerkingsverband V(S)O 2602 Eemland
 • Samenwerkingsverband  V(S)O 27-10 VO Qinas
 • School voor VMBO; De Meerwaarde
 • School voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium; Johannes Fontanus College
 • MBO Amersfoort
 • Tijdelijk Arrangement Donnerschool (TAD) 

Geïnteresseerd naar de inhoud van deze samenwerkingsverbanden? Lees hier meer.