Leren is de basis op de J.H. Donnerschool. Kinderen en jongeren leren als ze worden uitgedaagd en als er wordt aangesloten op hun belevingswereld. Leren is het maximale uit jezelf halen, binnen de mogelijkheden die een leerling heeft. Iedere leerling leert op zijn eigen manier, waarin wij geloven in de kracht van de leerlingen.

De locatie SO Hilversum is een kleinschalige school. De dagelijkse leiding is in handen van locatiedirecteur Suzanne Dukel. SO Hilversum biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar, van (laag) gemiddelde tot hoog gemiddelde begaafdheid. Het team heeft de expertise om professioneel om te gaan met leerlingen die in het reguliere onderwijs zijn vastgelopen en daarom een andere aanpak en/of omgeving nodig hebben.

Schooltijden

De leerlingen kunnen vanaf 08:15 uur op school terecht. Op onze school hanteren wij een continurooster, de schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:30 - 14:00 uur. Ook wat betreft pauzes en het overblijven op school is regelmaat van belang. In de morgen is er rond 10:00 uur de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Tussen de middag blijven de leerlingen op school en wordt er gezamenlijk in de klas gegeten. De leerlingen nemen hiervoor zelf eten en drinken mee. Tijdens het eten en drinken en de pauzes begeleiden de eigen leerkrachten de leerlingen.