Resultaten van het onderwijs

Een centrale plaats in ons interne kwaliteitsbeleid wordt ingenomen door de CvB die wekelijks bij elkaar komt. Naast dat er leerlingen worden besproken die extra zorg nodig hebben, staat ook het beleid van de school regelmatig op de agenda. Op deze wijze stuurt de commissie op de kwaliteit van het onderwijs. Onder leiding van de locatiedirecteur wordt er met het team gewerkt aan schoolbrede doelen middels de A3-methodiek. Deze methodiek is gebaseerd op dialoog, transparantie en voor veranderingen benodigd leiderschap. Deze methodiek stelt in staat grip te houden op uitdagingen en sturing te geven aan veranderingen en is tevens een werkwijze om veranderingen te vertalen naar concrete resultaten en acties.

A3 methodiek

 • Doelen 2019 - 2020 

  Resultaten

 • Wij kennen onze partners en zij kennen ons

  • Wij hebben netwerkbijeenkomsten bezocht.


  •  
  • Wij hebben presentaties gegeven aan onze partners.
 • Ouders zijn betrokken bij de school

  • Wij hebben een werkgroep ouderbetrokkenheid opgezet.


  •  
  • Wij hebben een klankbordgroep ouders om ons beleid te toetsen aan hun ideeën en wensen. 
 • Kunst en cultuur is geïmplementeerd

  • Ons Atelier is ingericht en beschikbaar. 
  • De methode Kunst en Cultuur wordt in elke klas toegepast.
 • Wij laten zien waar we goed in zijn 

  • Wij hebben informatieboekjes over onze kernwaarden, ons leesonderwijs en ons pedagogisch klimaat. 
 • De professionele kennis van de medewerkers is op orde

  • Twee wekelijkse inspiratiemomenten zijn gepland. 
  • Elke medewerker heeft een training ontvangen in het werken met klei.
  • Er is een online nascholing voor medewerkers beschikbaar met vakinhoudelijke cursussen. 
  • Het stimuleren en faciliteren van individuele leertrajecten is een vast onderdeel van het ontwikkelgesprek.
 • Leerlingen en ouders zijn betrokken bij de uitstroom naar het vervolgonderwijs

  • Leerlingen in groep 8 hebben voorlichting ontvangen over het schoolverlaterstraject.
 • De kwaliteitszorg is op orde 

  • Wij hebben een cyclisch proces van meten, analyseren en interveniëren op didactisch- en sociaal-emotioneel gebied.
  • De school heeft een voldoende waardering ontvangen van de onderwijsinspectie en een goed op het gebied van het pedagogisch klimaat.