De J.H. Donnerschool: speciaal voor mij

De J.H. Donnerschool locatie Hilversum is een kleinschalige school en staat in een rustige groene wijk van Hilversum. Het team heeft de expertise om professioneel om te gaan met leerlingen die in het reguliere of speciale basisonderwijs zijn vastgelopen en een andere aanpak en/of benadering nodig hebben.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar, van (laag) gemiddelde tot hoog gemiddelde begaafdheid. Het lesaanbod bestaat uit de reguliere basisschool lesstof, met veel speciale aandacht voor leerlingen die ondersteuning of juist uitdagingen nodig hebben.

De J.H. Donnerschool hanteert leerroutes zoals die ook gebruikt worden in het regulier onderwijs. De toetsen zijn vergelijkbaar met die op reguliere scholen.  Een eventuele terugplaatsing van leerlingen m.b.t. leren vormt zo geen belemmering.

Het onderwijs aan de leerlingen vraagt om duidelijke leerlijnen en een helder leerdoel. De leraren zijn in staat de leerlingen te leren nadenken. In een omgeving waar iedereen respect heeft voor elkaar en de ander waardeert.

Onze missie 

De J.H. Donnerschool is een speciale school die leerlingen helpt te ontdekken wie ze zijn, welke talenten ze bezitten, wat ze nodig hebben en wie ze kunnen worden. Je leert je eigen keuzes te maken en samen met onze deskundige leraren, bouw je aan en stabiele en betrouwbare toekomst, waarin je je zelfstandig kan redden. We ontdekken samen welk talent je bezit en speciaal voor jou werken we aan je mogelijkheden.

Toekomstgericht
Toekomstgericht

We leren van en met elkaar. Lees hier meer over hoe we dat doen. 

Stabiel
Stabiel

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Dat doen we met elkaar. Lees hier meer over hoe we dat doen. 

Betrouwbaar
Betrouwbaar

Met elkaar zijn wij de school en het team. Lees hier meer over hoe we dat doen.