Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is voor de J.H. Donnerschool een belangrijk aandachtspunt. Kwaliteit is de mate waarin een school in staat is om elke leerling optimaal te ondersteunen in het ontwikkelen van talenten die deze leerling heeft, zodat hij/zij goed toegerust naar het vervolgonderwijs gaat, dan wel werk vindt. Om te komen tot kwaliteitszorg is het van belang dat er permanente en systematische aandacht is voor het bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit. Wij vragen ons continue af geeft de school kwalitatief goed onderwijs? Kwaliteit wordt intern en extern gecontroleerd. Interne controle vindt plaats door zelfevaluatie, wij bevragen bijvoorbeeld de leerlingen, ouders/verzorgers, (vak)docenten, MR en schoolleiding. Daarnaast vragen wij ook aan externe partijen te kijken naar onze school.

Hieronder kunt u de diverse documenten inzien:

- Bestuursverslag incl Jaarrekening 2021