Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ook leerlingen van onze school kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld. U kunt hier informatie downloaden om te zien wat u kunt ondernemen wanneer u huiselijk geweld vermoedt in uw omgeving.

Meer infomatie kunt u vinden op de volgende websites:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling.pdf

De J.H. Donnerschool hanteert de Meldcode, gebaseerd op de Basismeldcode huiselijk geweld & kindermishandeling van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn & Sport, januari 2012.