Een groot deel van de onderwijstijd wordt besteed aan de basisvaardigheden: lezen, taal, spelling, schrijven en rekenen. WIj maken gebruik van reguliere onderwijsmethoden, waaronder:

- Lezen IS Top (LIST)
Al jaren werken wij mee aan dit landelijke leesprogramma, waarbij het leesplezier voorop staat, met als doel de leesvaardigheid te vergroten door veel en systematisch te lezen. Daarnaast is er een volwaardige bibliotheek op school met regelmatig nieuwe boeken. 

- Aanvankelijk lezen: Lijn 3
In Lijn 3 staat de letter centraal. Met prikkelende thema's spelen we in op de nieuwsgierigheid van kinderen. 

- Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Dit is een methode die leerlingen aan de hand van de actualiteit geïnteresseerd maakt in het begrijpen van teksten.

- Taal op maat en Spelling op maat
Kinderen leren met deze methode doelgericht en systematisch spellen. Daarnaast is er veel aandacht voor de woordenschat. 

- Reken zeker
Een methode die zich kenmerkt door eenduidige strategieën, met als belangrijk doel de rekenvaardigheid en het rekenplezier van de leerlingen te vergroten. 

- Schrijven: Handschrift
Met deze methode ontdekken de kinderen het belang van schrijven. De oefeningen zijn afgestemd op hun belevingswereld. 

- Engels: Groove.me
Een complete lesmthode Engels waarbij popmuziek het startpunt is van de lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! Wordt aangeboden vanaf groep 5 tot en met 8.